Kontakt

Sender

 

Kjeld Lund
Adm. Direktør

Dir.: +45 6342 4244
Mob.: +45 5160 6457
E-mail: kl@skov-industri.dk

 

Martin Rotwitt
Projektleder

Dir.: +45 6342 4220
E-mail: mro@skov-industri.dk

 

Thure Lorenzen
Projektleder

Dir.: +45 6342 4237
E-mail: tl@skov-industri.dk

 

Hanne Nielsen
Bogholder

Dir.: +45 6342 4240
E-mail: hn@skov-industri.dk