Kontrolrum

1261-4764

1
Matadorvæg – totalløsning med trapper og repos

Arbejdsprocesser og overvågning af disse, som stiller særlige krav til omgivelserne, får optimale forhold med individuelle Matadorvægløsninger. Det kan f.eks. være produktion af emballage, medicinalvarer, levnedsmidler og følsom elektronik.
I nogle tilfælde gælder det hensynet til produkter, der skal adskilles fra mennesker og omgivelser. I andre situationer er det mennesker, der beskyttes mod aggressive miljøer som f.eks. støj og støv og generel støj på arbejdspladsen.

Tavlerum
Computerrum
Kontrolrum
Serverrum
EDB rum

Uanset formålet er Matadorvægge løsningen.

2
Pulte og el-skabe er direkte integreret i Matadorvæg – uhindret adgang for service og køleluft

 

3 4 5
Matadorvæg til kontrolrum på ben i niveau med omgivelserne Mange vinduer giver overblik
Matadorvægge komplet med vinduer, døre, gulve og loft.
Skov Industri AS kan med Matadorvægge levere markedets bedste støjreduktion. Her er et Matadorrum placeret direkte over et produktionsapparat, der leverer ekstreme støjnivauer.

 

6
Kontrolrum af Matadorvægge udføres, så de dækker vidt forskellige behov.
Små rum placeret mellem maskiner og produktionsudstyr skaber støj- og støvfrit miljø for operatører samtidig med, at der sikres adgang for hurtigt at kunne gribe ind, når situationen kræver det.
7
Kontrolrum i flere etager med trapper og repos giver plads til evt. tavler og styringsautomatik i underetage. På førstesal er der overblik og god plads ved pultene.
Matadorvægge til lydreduktion og mod støj.