Lydgaranti

Støjdæmpning med garanti

821-756

En løsning fra Skov Industri AS indeholder rådgivning med støj vejledning, støjanalyse, projektering, konstruktion og montage.

En effektiv og fleksibel støjløsning fra Skov Industri AS er oftest baseret på Matadorvæg – og støjdæmpningssystem.

Vore konsulenters teoretiske viden og mange års praktisk erfaring med støjdæmpning er fundamentet for effektive og funktionelle løsninger af virksomheders støjproblemer.

Skov Industri AS tilbyder individuelle totalløsninger – støjdæmpning med garanti.

Udfra egne eller anerkendte lydmålinger med frekvensanalyse kan vi ikke alene tilbyde en optimal løsning af dine støjproblemer men også på forhånd give en garanti på det resultat, vi vil kunne opnå ved den foreslåede løsning.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi med garanti løser dine støjproblemer!

Matadorvægge til lydisolering og støjreduktion.

1310-470

 

1

Kontakt Skov Industri AS for lydmåling og analyse af dit støj- og akustikproblem!

2

En effektiv og fleksibel støjløsning fra Skov Industri AS er baseret på Matadorvæg – og støjdæmpningssystem.

download Lyddata Matadorvægge (lydabsorption) | Lyddata Matadorvægge (luftlydisolation)