Støjgrænser

1391-2035

Der er grænser for støj
Ingen må udsættes for støjniveau over 85 dB(A) i 8 timer. Hvis støjen varierer, udregnes et gennemsnit, hvor kraftige niveauer tæller specielt meget.

Farlig støj
Et gennemsnit over 8 timer kaldes
støjbelastning. Er der kraftige slaglyde i støjen, skal der lægges 5 dB(A) til
måleresultatet. Det kan f.eks være slaglyde fra stansemaskiner o. lign., som forekommer mere end en gang pr. minut og overstiger 115 dB.

Al støj skal dæmpes
Unødig støjbelastning med støj på arbejdspladsen skal undgås.
Det vil sige, at støj under grænseværdien også skal dæmpes, hvis det kan gøres med rimelige og almindeligt anerkendte foranstaltninger.

Støj
85 dB(A) i
88 dB(A) i
91 dB(A) i
94 dB(A) i
97 dB(A) i
100 dB(A) i
103 dB(A) i

Tid
8 timer
4 timer
2 timer
1 timer
30 minutter
15 minutter
8 minutter

Støjgrænser
Tabellen herover viser eksempler på hvor lang tid man dagligt må udsættes for forskellige støjniveauer når støjgrænsen på 85 dB(A) skal overholdes.
I den resterende del af arbejdsdagen må man ikke udsættes for nævneværdig støj. Se også støj vejledning.

Matadorvægge til lydisolering og støj.

4
Dæmp støjen — Ring 63 42 42 42